Οι καινούριες ραπτομηχανές που διαθέτουμε και προτείνουμε είναι πλήρως δοκιμασμένες στην αγορά και ελεγμένες από έμπειρους τεχνικούς για την απόκληση παρουσίασης οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος.

Ραπτομηχανή Seiko BBW Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko BBW Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko BBW Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko BBW Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko BBW Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko BBW Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel Full Transport Μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Zoje Full Transport Διβέλονη

Ραπτομηχανή Zoje Full Transport Διβέλονη

Άνοιγμα Ραφής Kaixuan

Άνοιγμα Ραφής Kaixuan

Άνοιγμα Ραφής Kaixuan

Άνοιγμα Ραφής Kaixuan

Ραπτομηχανή Pfaff κολωνάτη τσαγκαράδικη μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff κολωνάτη τσαγκαράδικη μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff τσαγκαράδικη μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff τσαγκαράδικη μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport αυτόματη μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport αυτόματη μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel full transport κολωνάτη

Ραπτομηχανή Golden Wheel full transport κολωνάτη

Ραπτομηχανή Golden Wheel full transport κολωνάτη

Ραπτομηχανή Golden Wheel full transport κολωνάτη

Κοπτοράπτης Zoje τρίκλωνος

Κοπτοράπτης Zoje τρίκλωνος

Κοπτοράπτης Zoje τρίκλωνος

Κοπτοράπτης Zoje τρίκλωνος

Κοπτοράπτης Zoje τετράκλωνος

Κοπτοράπτης Zoje τετράκλωνος

Ραπτομηχανή κλάπα Diamantino

Ραπτομηχανή κλάπα Diamantino

Ραπτομηχανή Kaixuan transport

Ραπτομηχανή Kaixuan transport

Ραπτομηχανή Kaixuan transport

Ραπτομηχανή Kaixuan transport

Κοπτοράπτης Kaixuan τρίκλωνος

Κοπτοράπτης Kaixuan τρίκλωνος

Κοπτοράπτης Kaixuan τρίκλωνος

Κοπτοράπτης Kaixuan τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Kaixuan γαζωτική αυτόματη

Ραπτομηχανή Kaixuan γαζωτική αυτόματη

Ραπτομηχανή Kaixuan γαζωτική αυτόματη

Ραπτομηχανή Kaixuan γαζωτική αυτόματη

Κοπτοράπτης Kaixuan τετράκλωνος

Κοπτοράπτης Kaixuan τετράκλωνος

Κοπτοράπτης Kaixuan τρίκλωνος

Κοπτοράπτης Kaixuan τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική αυτόματη

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική αυτόματη

Ραπτομηχανή Singer κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Singer κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Singer κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Singer κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Singer κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Singer κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Singer κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport διβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport διβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport διβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport διβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport διβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη