Οι μεταχειριμένες μας ραπτομηχανές είναι ελεγμένες, επισκευασμένες σε όποια τεχνικά ζητήματα χρειάζονται για να σας τις προμηθεύσουμε ούτως ώστε να μπουν στη γραμμή παραγωγής που σας ενδιαφέρει όπως επίσης και για ραπτομηχανές ιδιωτικής ή οικιακής χρήσης.

Ραπτομηχανή Golden Wheel κολωνάτη διβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel κολωνάτη διβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel κολωνάτη διβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel κολωνάτη διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother κουμπί

Ραπτομηχανή Brother κουμπί

Ραπτομηχανή Brother κουμπί

Ραπτομηχανή Brother κουμπί

Ραπτομηχανή Singer κουμπί

Ραπτομηχανή Singer κουμπί

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Mitsubishi διβέλονη σπαστή

Ραπτομηχανή Mitsubishi διβέλονη σπαστή

Ραπτομηχανή Mitsubishi διβέλονη σπαστή

Ραπτομηχανή Mitsubishi διβέλονη σπαστή

Ραπτομηχανή Siruba γαζωτική

Ραπτομηχανή Siruba γαζωτική

Κοπτοράπτης Yamato πεντάκλωνος του πόντου

Κοπτοράπτης Yamato κοπτοράπτης πεντάκλωνος του πόντου

Ραπτομηχανή Toyota 146 γαζωτική

Ραπτομηχανή Toyota 146 γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother 755 γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother 755 γαζωτική

Ραπτομηχανή Singer 191 γαζωτική

Ραπτομηχανή Singer 191 γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother 735 γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother 735 γαζωτική

Ραπτομηχανή Rimoldi γουναράδικη τροποποιημένη για νεοπρέν (στολές κατάδυσης)

Ραπτομηχανή Rimoldi γουναράδικη τροποποιημένη για νεοπρέν (στολές κατάδυσης)

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport κολωνάτη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport κολωνάτη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport κολωνάτη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport κολωνάτη

Ραπτομηχανές Bernina 217 zig-zag γαζωτικές

Ραπτομηχανές Bernina 217 zig-zag γαζωτικές

Ραπτομηχανές Bernina 217 zig-zag γαζωτικές

Ραπτομηχανές Bernina 217 zig-zag γαζωτικές

Ραπτομηχανή Juki γαζωτική

Ραπτομηχανή Juki γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother 735 γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother 735 γαζωτική

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko transport δθβέλονη σπαστή

Ραπτομηχανή Consew transport διβέλονη σπαστή

Ραπτομηχανή Mitsubishi transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Mitsubishi transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Mitsubishi transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Mitsubishi transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel κολωνάτη διβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel κολωνάτη διβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel κολωνάτη διβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel κολωνάτη διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother 735 γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother 735 γαζωτική

Ραπτομηχανή Pfaff τσαγκαράδικη κολωνάτη

Ραπτομηχανή Pfaff τσαγκαράδικη κολωνάτη

Ραπτομηχανή Taking τσαγκαράδικη κολωνάτη

Ραπτομηχανή Taking τσαγκαράδικη κολωνάτη

Ραπτομηχανή Adler μπράτσο

Ραπτομηχανή Adler μπράτσο

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Cobalt κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Cobalt κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη με ερπίστρια

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη με ερπίστρια

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη με ερπίστρια

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη με ερπίστρια

Ραπτομηχανή Singer κουμπί

Ραπτομηχανή Singer κουμπί

Ραπτομηχανή Mitsubishi κουμπί

Ραπτομηχανή Mitsubishi κουμπί

Ραπτομηχανή Juki κουμπί

Ραπτομηχανή Juki κουμπί

Ραπτομηχανή US κλάπα

Ραπτομηχανή US κλάπα

Ραπτομηχανή US κλάπα

Ραπτομηχανή US κλάπα

Ραπτομηχανή Yamato τιγγέλι

Ραπτομηχανή Yamato τιγγέλι χωνευτό

Ραπτομηχανή Yamato τιγγέλι

Ραπτομηχανή Yamato τιγγέλι

Ραπτομηχανή Adler full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Adler full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Brother κοπτοράπτης πεντάκλωνος με αποσπόμενο σύστημα σούρας κατάλληλος

Ραπτομηχανή Brother κοπτοράπτης πεντάκλωνος με αποσπόμενο σύστημα σούρας

Ραπτομηχανή Brother κοπτοράπτης πεντάκλωνος με αποσπόμενο σύστημα σούρας κατάλληλος

Ραπτομηχανή Brother κοπτοράπτης πεντάκλωνος με αποσπόμενο σύστημα σούρας κατάλληλος

Ραπτομηχανή Siruba κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Siruba κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Necchi full transport μπρατσο

Ραπτομηχανή Necchi full transport μπρατσο

Ραπτομηχανή Necchi full transport μπρατσο

Ραπτομηχανή Necchi full transport μπρατσο

Ραπτομηχανή Seiko full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Seiko full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Seiko full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Seiko full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Juki κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Juki κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Brother κορδονέτο αυτόματη

Ραπτομηχανή Brother κορδονέτο αυτόματη

Ραπτομηχανή Consew τετραβέλονο λαστοιχομηχανή με ερπίστρια

Ραπτομηχανή Consew τετραβέλονο λαστοιχομηχανή με ερπίστρια

Ραπτομηχανή Ararat full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Ararat full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Brother πονταρισιά

Ραπτομηχανή Brother πονταρισιά

Ραπτομηχανή SunStar full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή SunStar full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή SunStar full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή SunStar full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Mitsubishi γαζωτική

Ραπτομηχανή Mitsubishi γαζωτική

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Willcox Gibbs τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Willcox Gibbs κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης πεντάκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης πεντάκλωνος

Ραπτομηχανή Yamata κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamata κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamata κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamata κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Singer κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Singer κοπτοράπτης τρίκλωνος

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Brother γαζωτική

Ραπτομηχανή Singer 491 γαζωτική

Ραπτομηχανή Singer 491 γαζωτική

Ραπτομηχανή Singer έμβολο μπαλοματλιδικο

Ραπτομηχανή Singer έμβολο μπαλοματλιδικο

Ραπτομηχανή Singer έμβολο μπαλοματλιδικο

Ραπτομηχανή Singer έμβολο μπαλοματλιδικο

Ραπτομηχανή Pegasus τιγγέλι φασάδικο

Ραπτομηχανή Pegasus τιγγέλι φασάδικο

Ραπτομηχανή Pegasus τιγγέλι φασάδικο

Ραπτομηχανή Pegasus τιγγέλι φασάδικο

Ραπτομηχανή Pegasus τιγγέλι φασάδικο

Ραπτομηχανή Pegasus τιγγέλι φασάδικο

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης πεντάκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato κοπτοράπτης πεντάκλωνος

Ρεφιλαριστική Fortuna

Ρεφιλαριστική Fortuna

Ρεφιλαριστική Fortuna

Ρεφιλαριστική Fortuna

Ρεφιλαριστική Fortuna

Ρεφιλαριστική Fortuna

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική με δθνατότητα επιλογής 50 σχεδίων κεντήματος

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική με δθνατότητα επιλογής 50 σχεδίων κεντήματος

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική με δθνατότητα επιλογής 50 σχεδίων κεντήματος

Ραπτομηχανή Pfaff zigzag γαζωτική με δθνατότητα επιλογής 50 σχεδίων κεντήματος

Ραπτομηχανή Brother κοπτοράπτης πεντάκλωνος

Ραπτομηχανή Brother κοπτοράπτης πεντάκλωνος

Ραπτομηχανή Brother transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Adler τσαγκαράδικη για πολύ χοντρά υλικά

Ραπτομηχανή Adler τσαγκαράδικη για πολύ χοντρά υλικά

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Juki κοπτοράπτης τετράκλωνος

Ραπτομηχανή Yamato τιγγέλι

Ραπτομηχανή Yamato τιγγέλι

Ραπτομηχανή Rimoldi τιγγέλι

Ραπτομηχανή Rimoldi τιγγέλι

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη με ερπίστρια

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη με ερπίστρια

Ραπτομηχανή Brother πονταρισιά για κασετίνες

Ραπτομηχανή Brother πονταρισιά για κασετίνες

Ραπτομηχανή Brother πονταρισιά για κασετίνες

Ραπτομηχανή Brother πονταρισιά για κασετίνες

 Ραπτομηχανή Brother zig-zag

Ραπτομηχανή Brother zig-zag γαζωτική

Ραπτομηχανή Singer zig-zag γαζωτική

Ραπτομηχανή Singer zig-zag γαζωτική

Ραπτομηχανή Typical transport σπαστή διβέλονη

Ραπτομηχανή Typical transport σπαστή διβέλονη

Ραπτομηχανή Center κλάπα

Ραπτομηχανή Center κλάπα

Ραπτομηχανή Mayer κλάπα

Ραπτομηχανή Mayer κλάπα

Ραπτομηχανή US κλάπα

Ραπτομηχανή US κλάπα

Ραπτομηχανή Golden Wheel full transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Golden Wheel full transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother 814 κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Brother 814 κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Brother 814 κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Brother 814 κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Adler full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Adler full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Seiko full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Seiko full transport μπράτσο

Ραπτομηχανή Shanggong zig-zag 12mm γαζωτική

Ραπτομηχανή Shanggong zig-zag 12mm γαζωτική

Ραπτομηχανή Minerva κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Minerva κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Minerva κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Minerva κουμπότρυπα

Ραπτομηχανή Pfaff full transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Pfaff full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Adler έμβολο μπαλοματλιδικο

Ραπτομηχανή Adler έμβολο μπαλοματλιδικο

Ραπτομηχανή Brother 837 full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Brother 837 full transport μονοβέλονη

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Seiko Full Transport μονοβέλονη μακριά

Ραπτομηχανή Brother Full Transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother Full Transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother Full Transport διβέλονη

Ραπτομηχανή Brother Full Transport διβέλονη